ZOZNAM ROZHODCOV

Rozhodcovského súdu Slovenskej živnostenskej komory,

zriadeného pri Slovenskej živnostenskej komore Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, IČO: 36 145 581:

  1. JUDr. Magda Jaňovková,  rozhodca
  2. JUDr. Zuzana Riehsová, rozhodca
  3. JUDr. Adriana Pukaj Kerestešová, rozhodca
  4. JUDr. Zuzana Štrbáková, rozhodca
  5. JUDr. Tomáš Suchý, PhD., rozhodca
  6. doc. JUDr. Ing. Eva Hudecová, CSc., rozhodca
  7. JUDr. Alena Babišová, rozhodca
  8. JUDr. Ján Krnáč, rozhodca
  9. JUDr. Petra Kanianska, rozhodca
  10. Mgr. Michal Hollý, rozhodca