ZOZNAM ROZHODCOV

Rozhodcovského súdu Slovenskej živnostenskej komory,

zriadeného pri Slovenskej živnostenskej komore Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, IČO: 36 145 581:

 1. JUDr. Tomáš Suchý, PhD., predseda rozhodcovského súdu
 2. JUDr. Magda Jaňovková, podpredseda rozhodcovského súdu
 3. JUDr. Zuzana Štrbáková, podpredseda rozhodcovského súdu
 4. JUDr. Adriana Pukaj Kerestešová, rozhodca
 5. doc. JUDr. Ing. Eva Hudecová, CSc., rozhodca
 6. JUDr. Alena Babišová, rozhodca
 7. JUDr. Petra Kanianska, rozhodca
 8. JUDr. Zuzana Riehsová, rozhodca
 9. JUDr. Ján Krnáč, rozhodca
 10. Mgr. Michal Hollý, rozhodca
 11. JUDr. Vladimír Babin, rozhodca
 12. JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD., rozhodca
 13. Mgr. Viktória Hellenbart, rozhodca
 14. JUDr. Alena Gregorová, rozhodca
 15. Mgr. Beáta Doláková, PhD., rozhodca
 16. JUDr. Vieroslava Bednárová, rozhodca
 17. Mgr. Monika Nádaská, rozhodca
 18. JUDr. Lenka Maďarová, rozhodca
 19. JUDr. Martina Válková, rozhodca
 20. Mgr. Tomáš Čentík, rozhodca