Rozhodcovský súd Slovenskej živnostenskej komory zriadený pri Slovenskej živnostenskej komore, je stálym rozhodcovským súdom zriadeným na základe § 12 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní. Naše služby ponúkame širokej verejnosti, právnickým osobám zriadeným na základe slovenského právneho poriadku, ako aj občanom Slovenskej republiky a Českej republiky podnikajúcim na území Slovenskej republiky. Viac o nás si prečítate v časti O nás

Kontaktujte nás